Stöpafors Kvarn har sedan 1917 malt skrädmjöl på samma traditionella vis. Använd vårt mjöl för att sätta karaktär på dina recept.

Skrädmjöl

Stöpafors Kvarn, med anor från 1917, är en liten kvarn belägen 15 kilometer från Sunne i Värmland och den drivs sedan 2015 av Henry ketola. Stöpafors Kvarn maler och säljer stenmalet skrädmjöl och levererar det till affärer över hela landet.

Stöpafors Kvarns skrädmjöl består av havre som rostas i vedeldade ugnar och mals på stenar. Mjölet har en fantastisk smak och doft och lämpar sig ypperligt att använda i bakning för att sätta lite extra karaktär på dina recept. Prova att byta ut en del av ditt vanliga mjöl mot skrädmjöl för att på så sätt skapa en ny smakupplevelse.

Havre i sig är glutenfritt men vid tröskningen och under processens gång så finns risken att det kommer i kontakt med andra sädesslag. Därför kan skrädmjöl innehålla spår av gluten.

Skrädmjöl har lång tradition i den värmländska matkulturen. När havren mognade sent på hösten var det ofta den möglade. Genom att rosta havren i vedeldade ugnar, skala (skräda) och sedan mala höll den sig längre. Stöpafors Kvarn har sedan starten 1917 malt skrädmjöl på detta traditionella vis. Mjölet har historiskt sett främst använts till värmländska specialiteter så som nävgröt, mårbackakaka och skrädmjölsdrömmar men användningen ökar och mjölet hamnar numera i till exempel surdegsbröd, pajer och pizza. Det traditionella mjölet lever vidare och följer med utvecklingen.

Produktionen

Rostning

Första steget i skrädmjölstillverkningen är att rosta havren i vedeldade ugnar. Vi lyssnar, smakar, luktar, tittar och känner på havren för att få rätt smak och kvalitet. Det är en process som tar ca två timmar.

Skrädning

Den färdigrostade havren skickas vidare för skrädning. Då avlägsnas havrens skal från kärnorna eller mäller som de också kallas.

Skrädning

Den färdigrostade havren skickas vidare för skrädning. Då avlägsnas havrens skal från kärnorna eller mäller som de också kallas.

Malning

Mällerna mals sedan i kvarnen där kvarnstenarna justeras manuellt. Vi känner och smakar på mjölet för att få till den perfekta mjölkvalitén.

Det besynnerliga mjölet

Efter paketering så är mjölet redo att levereras till våra kunder för att sedan användas i allt från nävgröt till skrädmjölsdrömmar.

Det besynnerliga mjölet

Efter paketering så är mjölet redo att levereras till våra kunder för att sedan användas i allt från nävgröt till skrädmjölsdrömmar.

Kontakt

Vårt skrädmjöl finns bland annat till försäljning i ICA:s butiker, Konsum Värmlands butiker och en del andra affärer över landet. Självklart finns det att köpa i kvarnen i Stöpafors också. Om du har problem att hitta mjölet så kan ni bara ta kontakt.